Eredmény(ek) 63 mutatása

Tájékoztatás a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Tisztelt Kedvezményezett! A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire tekintettel tájékoztatjuk, hogy a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő: a)      2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, és …

Tájékoztatás a SBERBANK számlával rendelkező pályázóknak

Tisztelt Pertnereink! Azon szervezeteknek, amelyeknek pénzforgalmi számlájukat a SBERBANK vezette, és 2022.évi nyertes NEA pályázattal rendelkeznek, a következőt ajánlja a BGA Zrt: • a támogatások kifizetésére még nem került sor;• a támogatott szervezet nyisson új számlát más, hazai bankfiókban;• a támogatott pályázathoz kapcsolódó felhatalmazó levelet nyújtsa be az új bankfiókba;• kérelem benyújtásával együtt postázza el …

NEA 2022 Eredménykommunikáció

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak! Kedves Olvasók! A civil szervezetek állami támogatásának egy sajátos területe a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), amely évről évre pályázatok kiírásával segíti az egyesületek és az alapítványok működését és programjaik megvalósítását. Míg 2021-ben 9,3 milliárd forintból tudott gazdálkodni az alap, addig 2022-ben ez a keret közel 10,9 milliárd forintra emelkedett. …