Nonprofit adatgyűjtés 2022

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 24. § alapján kötelező. 

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.). Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

A beküldés határideje: 2022. június 10. Amennyiben a szervezet 2021-ben tényleges tevékenységet nem folytatott, úgy elegendő a kérdőív fedőlapját és az adat-karbantartási részt kitölteni! 

Az utólagos egyeztetések elkerülése érdekében kérjük, hogy a jelentésben precizitással, és táblák közötti összefüggések figyelembevételével töltsék ki a szervezetre vonatkozó adatokat!

A jelentés egy fedőlapból, egy adat-karbantartási részből továbbá a lent következő kérdéscsoportokból áll:

 1. Alapadatok (fedőlap)
 2. Adatkarbantartás
 3. Alapinformációk
 4. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők
 5. Főbb mérlegtételek 2021. december 31.
 6. A nonprofit szervezet bevételei 2021-ben 
 7. Adott támogatások, juttatások, adományok 2021-ben
 8. Költségek (ráfordítások) 2021-ben
 9. Részletező adatok a 6. és a 7. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról
 10. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése
 11. Prevenciós/egészségfejlesztő tevékenységre vonatkozó kiegészítő kérdésblokk

Az adatgyűjtésről az előadás az alábbi linkre kattintva érhető el:

Előadás a KSH adatgyűjtésről

A kitöltési útmutató az alábbi linkre kattintva tölthető le:

Kitöltési útmutató