Együtt.Újra. – Fotópályázat a civil közösségi élet újraindulásáról

“Együtt. Újra.” A civil közösségi élet újraindulásának bemutatása fiatal szemmel.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) fotópályázatot hirdet, amelynek célja a civil szerve-
zetek programjainak és a közösségi élet újraindulásának bemutatása.

A 2020 márciusa óta mindannyiunk életét befolyásoló koronavírus járvány a civil szektor

működését, illetve a szervezetek által megvalósított programok és rendezvények lebonyo-
lítását is nagymértékben megnehezítette. Az utóbbi hetekben azonban az online térből

végre mindenki visszaköltözhetett az offline világba, újra személyes keretek között meg-
tartva az elmaradt vagy a nyári időszakra tervezett eseményeket. A formális és az infor-
mális közösségek újraindulása ismét megmutatta, hogy mekkora összetartó és értékte-
remtő ereje van a hazai civil szektornak.

A fotópályázat célja, hogy ezeket az értékeket, az újraindult programok változatosságát,
azok legszebb pillanatait a résztvevők szemével és kameráin keresztül mutassa meg a

nagyközönségnek. Célunk továbbá, hogy a fényképek segítségével láttassuk, milyen sok-
színű és izgalmas tevékenységeket folytatnak ma hazánkban a civil szervezetek és kö-
zösségek.

A részvételhez csak néhány feltételnek kell megfelelnie minden versenyezni kívánó pályá-
zónak: 18 és 35 év közötti – valamely civil szervezethez kötődő (pl. civil szervezetnél ön-
kéntes, tag, segítő stb.) – magánszemélyként nyújthat be egy fényképet, a pályázati felté-
telek elfogadását követően. A beérkező képeket egy 5 fős zsűri értékeli majd, két lépés-
ben: a legjobb húsz pályamű kiválasztása után – melyekről közönségszavazást indítanak a

NIT Facebook oldalán – az első három helyezettet díjazza: az első 300.000 Ft, a második
250.000 Ft, a harmadik 200.000 Ft, míg a közönségszavazás nyertese 100.000 Ft értékű
pénzjutalmat kap. A legjobb húsz pályaműből várhatóan országos vándorkiállítás indul az
ősz folyamán.
A Miniszterelnökség együttműködésével és támogatásával indított fotópályázatra 2021.
július 26-tól szeptember 19. éjfélig lehet jelentkezni egy fotó benyújtásával, mely a pályázó
szerint a leginkább tükrözi a hazai civil közösségi élet újraindulását. A pályázat további
részletei és a kép benyújtására létrehozott felület az egyuttujra.hu oldalon érhető el.