Az Út, ami összeköt…KÖZÖSSÉGI FUTÁS ÉS KERÉKPÁRÚT ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

KÖZÖSSÉGI FUTÁS ÉS
KERÉKPÁRÚT ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

DUNAVARSÁNY

Időpont: 2021. június 19.

PROGRAMKIÍRÁS

A program célja: Az egészséges életmód és a testmozgás terjesztése. Kiemelt célunk Dunavarsány új kerékpár útjának megismertetése, amely kerékpárosok, gyalogosok, futók és emberi erővel hajtott járművek használói számára épített, biztonságos összeköttetést nyújt a két településrész között. Célunk a város sportolóinak összefogása és közösségének építése. A futóversenyek hangulatának fantasztikus élményét kívánjuk nyújtani a résztvevőknek.
A táv rövid, 3 km, ami mindenki számára teljesíthető és itt nem az idő számít, hanem a teljesítés.

Helyszín: Versenyközpont, rajt, cél: Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

A verseny szervezője: Dunavarsány Város Önkormányzata és a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

A verseny rendezője: Találj egy célt! Sportegyesület

Táv: 3 km – az újonnan átadásra kerülő kerékpárút teljes hossza oda és vissza
A kerékpárút végén a kihelyezett, bójával jelölt visszafordító táblát megkerülve, a kerékpárútat nem elhagyva kell megfordulni és a távot visszafelé is teljesíteni

Útvonal: Új, sima aszfalt
Szintkünbség: nincs

Ünnepélyes kerékpárút átadó: 9:30

Rajtidőpont: 10:00

Résztvevők:
Versenyre regisztrált, nevezett, rajtszámmal rendelkező versenyző vehet részt.

Létszámlimit: A rendezvényen maximum 100 fő részvétele engedélyezett.

Figyelem! Minden induló a nevezéssel nyilatkozik arról, hogy egészséges és felkészült a táv teljesítésére. Javasoljuk minden versenyzőnek, hogy vegyen részt orvosi vizsgálaton a rajtot megelőző három héten belül.

 Szintidő: Mindenkit megvárunk! 🙂

REGISZTRÁCIÓ: http://talaljegycelt.hu/store/Az-%C3%BAt-ami-%C3%B6sszek%C3%B6t-Regisztr%C3%A1ci%C3%B3-p364698749

Előregisztráció: 2021. június 18-ig a következő weboldalon: -ami-%C3%B6sszek%C3%B6t-Regisztr%C3%A1ci%C3%B3-p364698749

 Nevezési díjINGYENES, de regisztrációhoz kötött!
100 fő részvételére van lehetőség

Helyszíni nevezés: Amennyiben az előnevezettek száma nem éri el a 100 főt, akkor a program napján a nevezés reggel 9 és 10 h között lesz elérhető a helyszínen felállított nevezési sátorban.

Figyelem! A benevezett versenyzőkről listát közlünk a honlapunkon és a facebook oldalunkon.

Rajtszámátvétel: 9 h-tól a versenyközpont parkolójában felállított sátorban és előzetesen a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előterében

Rajt és Időmérés: Chip-es időmérés – Tépőzárral a karra rögzített KeyTag időmérő chipekkel
FONTOS!!! Egyéni rajtoltatást végzünk. Mindenkinek a kapott CHIPET HOZZÁ KELL ÉRINTENI a leolvasó egységhez, amelyeket asszisztenseink tartanak a rajtkapunál, ill. a kordonokon lesznek elhelyezve. A “versenyidő” elindulását a leolvasó eszköz sípoló hanggal jelzi.
A célba érkezéskor ugyanígy kell leolvasni az időmélrő chipet a kihelyezett olvasó eszközökön, melyek sípoló hangja jelzi a “versenyidő” végét.
Az időmérő chipeket a futás végén kötelező leadni az asszisztens kollegáknak, akik a chip átadása után fogják átadni az emlékérmet.

A rajtszámot és a chipet a használati utasítás szerint a versenyen végig viselni kell.
A rajtszámot a 4 sarkánál, 4 biztosítótűvel kell rögzíteni elől a felsőruházaton, jól látható helyen.
Tilos a rajtszámot összehajtani!

Frissítés: a célbanenergia- és folyadékpótlást biztosítunk

 Díjazás: Mindenki a program egyedi emlékérmét kapja az időmérő chipek visszaadását követően

Egyéb tudnivalók:
WC: A versenyközpont épületében. Nyitva tartás: 9 – 12h között.
Parkolás: A mézüzem melletti területen.

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát, melyet a nevező (Versenyző) a nevezés leadásával egy időben visszavonhatatlanul elfogad!

Kiegészítő rendelkezések

A programon csak arra nevezett, regisztrált, rajtszámmal rendelkező személy vehet részt.

A Versenyző köteles a verseny teljes ideje alatt, jól látható módon viselni a Szervezőtől kapott, biztonsági kapcsokkal a pólójára erősített rajtszámot. A 4 biztosítótűvel a rajtszámot a 4 sarkánál kell rögzíteni a felsőruházaton, elől. A rajtszámot összehajtani, összegyűrni valamint a rajtszám hátoldalán lévő chipet eltávolítani tilos!

A Versenyző köteles az úgynevezett “fair play” elveit a verseny során betartani, másik sportolót versenyében nem akadályozni.

A Versenyző köteles a Szervezők utasításait betartani. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a versenyen készült, a nevezőt ábrázoló kép-, mozgókép- és hangfelvételeket a szervező saját hirdetéseiben, marketing- és reklám kampányaiban kitakarás nélkül felhasználja.

A Versenyző a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy edzettségi állapota megfelelő.

Vis maiorA résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, járvány, egészségügyi korlátozás, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. Indokolt esetben (pl.:viharos időjárás) a szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újra indíthatja.

Verseny elmaradása eseténA Résztvevő tudomásul veszem, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza.

Az időmérő rendszer meghibásodása esetén a Szervező nem tudja minden résztvevő részére az időjóváírást biztosítani és ez esetben az eredményeket időjóváírás nélkül kénytelen érvényeben tartani, amelyet az indulók elfogadnak.

Időmérés

Résztvevő elfogadja, hogy a távon több, előre nem közölt ponton manuálisan is jegyezheti az egyéni versenyzők áthaladását, ahol az jelentős eltérést mutat a saját átlag teljesítéshez képest, a versenyzőt a versenyből kizárhatja. A beérkezés sorrendje manuálisan is rögzítésre kerül és a végleges eredmény megállapításának ez az eredmény szolgáltatja az alapot.

Babakocsis futás
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre lehetséges. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervezők az értékekért nem vállalnak felelősséget. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

ReklamációA rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

Kizárható akiI.) Nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot
II.) A nevezési formot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki
III.) A chipet nem rendeltetés szerűen használja
IV.) Akit autóval, vagy kerékpárral kísérnek

TilosA versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), kutyával vagy más állattal futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni! A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható. A versenyközpontba állat nem vihető be.

A verseny idején és helyszínén reklámtevékenység folytatása csak a rendező írásos hozzájárulásával engedélyezett, amit a tevékenységet folytató felszólításra köteles bemutatni! A rendező engedélye nélkül reklámtevékenység nem folytatható.

Kérdések:
E-mail: talaljegycelt@gmail.com
Telefon: +36304077000
JÓ FUTÁST KÍVÁNUNK

Forrás: http://talaljegycelt.hu/az-ut-ami-osszekot/