Kis léptékű programok és események megvalósításának támogatása az Ifjúság Európai Éve

  1. keretében

A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiakban együtt: Ki-
író) közösen pályázatot hirdet az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és kiemelt programok meg-
valósítására.

  1. Mi az Ifjúság Európai Éve?

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem középpontjába Európában. Az Ifjúság Európai Évében rá sze-
retnénk világítani arra, milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében és egy

környezetkímélőbb, befogadóbb és digitálisabb Európai Unió létrehozásában. Az Ifjúság Európai Éve
rengeteg alkalmat kínál Európa-szerte a fiatalok számára arra, hogy bővítsék ismereteiket, megosszák

másokkal a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket, új ismeretségeket kössenek, és rendezvényeken ve-
gyenek részt. Itt az idő, hogy a világjárványt lassan magunk mögött hagyva bizalommal és remények-
kel lépjünk tovább.

Bővebb tájékoztatás az Ifjúság Európai Évéről: https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu

Pályázati felhívás letöltése itt: http://ckszkpestmegye.com/wp-content/uploads/2022/07/EU_IFJUSAG.pdf