Civil Díj pályázati felhívás

A NIOK Alapítvány meghívja a civil szervezeteket, hogy pályázzanak a Civil Díjra. A program keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el.

A pályázat fő céljai:

 • A díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté és elismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb kezdeményezéseiket
 • A díjátadó gála keretei között egy évente ismétlődő, a szektor szereplőinek szóló esemény megvalósítása, amely a civilek fontos találkozóhelye, és a civilek munkájának és sikereinek ünnepe

A Civil Díjakat az alábbi kategóriákban osztjuk ki:

 • Legígéretesebb új szervezet
 • Legnagyobb hatású projekt
 • Legjobb együttműködés (akár civil szervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civil szervezet és vállalat között)
 • Legjobb kommunikációs kampány
 • Legsikeresebb adománygyűjtés
 • Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt
 • Legjobb helyi kezdeményezés
 • Legjobb termék/szolgáltatás

Pályázati feltételek

A pályázaton bármely Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű non-profit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével. 

A pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek 2022-ben valósultak meg vagy zárultak le. A pályázatra sem kirekesztő, sem gyűlöletkeltő programok nem nevezhetők.

Legígéretesebb új szervezet, Legjobb helyi kezdeményezés, Legjobb kommunikációs kampány és Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt kategóriákban magánszemélyek csoportja bejegyzett szervezet nélkül is beadhat pályázatot.

Legígéretesebb új szervezet kategóriában olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2021. január 1. után alakult. (A szervezet bírósági bejegyzése nem feltétele a pályázat benyújtásának.)

Legjobb helyi kezdeményezés kategóriában olyan szervezetek, csoportok pályázatait várjuk, akik kistelepülésen vagy nagyobb településen, de kis hatókörben fejtik ki tevékenységüket.

Pályázatot több szervezet közösen is benyújthat.

Pályázati díj nincs.

A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj 2023 logó használatának jogát.

A pályázó szervezetek pályázatukkal hozzájárulnak, hogy a NIOK Alapítvány a döntőbe jutott és díjazott pályázati projekteket a sajtón és egyéb csatornákon keresztül a nyilvánosság felé közzétegye.

A pályázatok elbírálása

A díjak odaítélésének általános szempontja, hogy a pályázott program céljaiban, eredményeiben és/vagy módszereiben mennyire kreatív, újszerű és jövőbe mutató, illetve mennyire tud embereket aktivizálni, mozgósítani egy-egy ügy érdekében.

A pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli kategóriánként meghatározott szempontrendszer szerint. A bíráló bizottság hasonló színvonalú pályázatok esetén előnyben részesíti a kisebb, helyi, illetve kevésbé ismert szervezeteket, hiszen a díj egyik célja a civil szektor sokszínűségének megmutatása. A díj többször is elnyerhető, ugyanakkor egyező minőségű pályázatok esetén a bíráló bizottság azt részesíti előnyben, aki az előző évben nem kapott díjat.

A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének és megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó, rendelkezésre álló anyagokat és dokumentumokat csatolják. A bíráló bizottság a bírálati folyamat során szükség esetén további információkat kérhet be a pályázóktól pályázatukkal kapcsolatosan.

A pályázatokat a bíráló bizottság kategóriánként bírálja el, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriát a pályázatban meg kell jelölnie. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatot adott esetben másik kategóriában (is) értékelje.

A bíráló bizottság tagjai a szektor ismert és elismert szakemberei, valamint olyan üzlet- és szakemberek, akik régóta támogatják a szektorban tevékenykedő civil szervezetek hatékony működését.

A bíráló bizottság tagjai:

 • Cseh Balázs – kuratóriumi elnök, Civil Iránytű Alapítvány
 • Czafrangó János – pénzügyi szaktanácsadó, mentor, társadalmi vállalkozás szakértő
 • Fekete Dániel – marketing-kommunikációs vezető, Ökumenikus Segélyszervezet
 • Gerencsér Balázs – igazgató, NIOK Alapítvány
 • Kempf Zita – senior szerkesztő, Nlc
 • Móra Veronika – igazgató, Ökotárs Alapítvány
 • Ormándlaki Balázs – ügyvezető és stratégia tervező, Drive Online Marketing
 • Paul Ágnes – ügyvezető igazgató, Organic Communications
 • Pistyur Veronika – ügyvezető igazgató, Bridge Budapest
 • Scheili Renáta – programvezető, NIOK Alapítvány
 • Tóth Kata – non-profit tanácsadó, képzésüzletág-vezető, KÜRT Akadémia
 • Újhelyi Katalin – CSR tanácsadó
 • Ujvári Panna – kommunikációs és fundraising szakértő, Absolute Giving Nonprofit Kft.
 • Vécsei Gábor – social banking program manager, Erste Bank Hungary Zrt.

A NIOK Alapítvány fenntartja a lehetőségét, hogy a bíráló bizottság összetételét megváltoztassa.

Értékelési szempontok az egyes pályázati kategóriákban

Legígéretesebb új szervezet

 • Eredmény (projektek, bevont emberek száma stb.)
 • Olyan problémát céloz, amit mások nem; vagy olyat, amit mások is, de teljesen máshogy

Legnagyobb hatású projekt

 • Hatás mértékegysége, mértéke, illetve milyen időszak alatt érték ezt el
 • A hatás mértéke a projekt teljes költségéhez viszonyítva
 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték

Legjobb együttműködés (akár civil szervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civil szervezet és vállalat között)

 • Mennyi ideig tartott/mennyi ideje tart az együttműködés
 • Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz
 • Közös aktivitások száma, mérete, hossza
 • A felek által betett erőforrások típusainak (pl. pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége
 • Az együttműködés eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést/bevételt)

Legjobb kommunikációs kampány

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
 • Az ötlet eredetisége és/vagy szemléletformáló ereje
 • A kampány eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést)
 • Elért emberek száma a költséghez viszonyítva

Legsikeresebb adománygyűjtés

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
 • Mennyire serkenti általában a magyar lakossági adományozási kedvet
 • A kampány eredménye (bevétel/költségek, a költségekbe a fizetett munkaórákat is beleszámolva)

Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt

 • Mennyire közérdekű a jogszabály, önkormányzati vagy egyéb döntés, amelynek módosítása/befolyásolása/megakadályozása kapcsán a projekt sikert ért el
 • Hogyan és mennyiben sikerült befolyásolni az ezzel kapcsolatos döntés(eke)t
 • Kiket és hogyan sikerült mozgósítani az eredmények elérése érdekében
 • A változásnak mi a hatása és ennek a hatásnak mi a nagyságrendje (hatás mértékegysége és mértéke, pl. hány ember életét érinti)

Legjobb helyi kezdeményezés

 • Mennyire járul hozzá a helyi közösség jóllétéhez, értékeihez, problémái megoldásához
 • Mennyire tudja bevonni a helyi közösség tagjait
 • Mennyire kreatív a módszer, ahogy a hatást elérték

Legjobb termék/szolgáltatás

 • Ki a termék/szolgáltatás célcsoportja, kiket tud érdemben megszólítani
 • Hogyan kapcsolódik a termék/szolgáltatás a nonprofit szervezet missziójához
 • Árbevétel volumene és aránya a nonprofit szervezet költségvetéséhez képest, fenntarthatóság

A bíráló bizottság az értékelés során az egyes kategóriákon belüli szempontokat nem külön-külön, hanem együttesen, összességében értékeli.

Pályázati folyamat

A pályázati anyagot az online pályázati űrlap kitöltésével kell benyújtani.

Pályázati űrlap

A pályázatok beadásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati űrlappal együtt kötelező beadni 3 db, a pályázati anyaggal kapcsolatos fotót, amelyek felbontása legalább 640×360, valamint a szervezet logóját, lehetőség szerint vektoros (.png) formátumban. Kérjük, olyan fotókat adjanak le, amelyek megmutatják a projekt lényegét, szerepelnek rajta, arcok, emberek, és megfelelnek az általános adatvédelmi követelményeknek. A fotókat csatolmányként e-mailben vagy fájlküldő szolgáltatással (mammutmail, wetransfer stb.) kell elküldeni, szintén a megadott határidőig a civildij@niok.hu e-mail címre.

A beadási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a bíráló bizottság nem bírálja el.

A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani.

Díjátadó gála

A díjátadó gála tervezett időpontja: 2023. május 11.

A díjátadó gála pontos időpontjáról és helyszínéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a civildij.hu oldalon és a nonprofit.hu oldalon tájékoztatunk.

Kapcsolat

civildij@niok.hu

A Díjat alapította és kiadja:

NIOK Alapítvány

Főtámogató:

Erste Bank

Együttműködő partner:

Civil Iránytű Alapítvány

Médiapartnerek:

nonprofit.hu a civil portál
Nlc