Tájékoztatás a SBERBANK számlával rendelkező pályázóknak

Tisztelt Pertnereink!

Azon szervezeteknek, amelyeknek pénzforgalmi számlájukat a SBERBANK vezette, és 2022.évi nyertes NEA pályázattal rendelkeznek, a következőt ajánlja a BGA Zrt:

• a támogatások kifizetésére még nem került sor;
• a támogatott szervezet nyisson új számlát más, hazai bankfiókban;
• a támogatott pályázathoz kapcsolódó felhatalmazó levelet nyújtsa be az új bankfiókba;
• kérelem benyújtásával együtt postázza el a felhatalmazó levelet a BGA Zrt-hez.

Javasoljuk az érintetteknek banki ügyeik mielőbbi intézését!