Felkérés, Közösségi és civil tanulmányok MA szak, SZTE

Kedves Kolléga!

Szeretnénk a figyelmébe ajánlani az Szegedi Tudományegyetem JGYPK Közösségi és civil tanulmányok MA szakját. Az egyetemi végzettséget adó szak a nappali mellett, levelező képzésben is indul.

A diplomában szereplő mesterszakos egyetemi végzettség: okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember.

A pótfelvételire való jelentkezés határideje: 2021. augusztus 8.

Klip a szaktanszékről itt: https://www.youtube.com/watch?v=vytZ2OfuPaI

Hallgatóink a szakról:

Szabó Adrienne nappali tagozatos hallgató:

Deák Judit levelező tagozatos hallgató:

KIKNEK AJÁNLJUK A SZAKOT?

Várjuk képzésünkre mindazokat, akik érdeklődnek a társadalmi kérdések iránt,

fontosnak tartják az alulról építkező társadalmi önszerveződést, a cselekvő állampolgári mentalitáskultúra fejlesztését,

beleszólási igényük van az életünket érintő döntések meghozatalába,

vagy maguk is megtapasztalták már a civil lét, az önkéntesség közösségi élményét,

például civil szervezetek tagjai, vezetői, illetve a közösségfejlesztés szakemberei.

A képzés módszertani szemlélete a megszerzett tudás készségszintű alkalmazásának megalapozására fekteti a hangsúlyt.

A hallgatói feladatmegoldások során szerezhető jártasság kialakítását és a kompetenciák fejlesztését minden tantárgy kiemelten kezeli.

Belépési feltétel:

A bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a tanár- és pedagógusképzés, a gazdaságtudományok,

a jogi képzési terület alapképzési szakjai, az államtudományi képzési területről az igazgatás szervező,

a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, főiskolai szintű szakok.

Jelentkezhetnek továbbá mindazok, akik korábbi bármely alap, mester, vagy főiskolai szakon

legalább 15 bölcsész és társadalomtudományi kredittel rendelkeznek, avagy korábbi tantárgyaik közül e területekről beszámíthatóak.

A képzés levelező tagozaton dominánsan online előadásokkal zajlik, a képzés gyakorlati részébe beszámítjuk a már meglévő szakmai tevékenységet.

Az augusztus 8-án záruló pótfelvételi jelentkezésre azok jelentkezhetnek, akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be,

vagy egyáltalán nem is jelentkeztek. A pótfelvételi estében csak egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére lehet jelentkezni (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít).

A felvételi 15-20 perces online beszélgetéssel történik, amely során a jelölt motivációját,

közösségi és civil területen szerzett előismereteit, gondolatait hallgatjuk meg a kötetlen beszélgetés keretében.

Felvételi tételsor nincs.

További információk

Kiss Mária Rita tanszékvezető-helyettes kiss.maria.rita@szte.hu  

Jancsák Csaba tanszékvezető jancsak.csaba@szte.hu 

vagy info.jgypk@szte.hu 

Barátsággal várjuk felmerülő kérdéseit és

tisztelettel felkérjük, hogy kollégáit tájékoztassa e lehetőségről!

Üdvözlettel:
dr. habil. Jancsák Csaba PhD
tanszékvezető
Szegedi Tudományegyetem JGYPK
Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék

www.socialstudies.hu