Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alap 2019. és 2020. évi nyílt felhívásaival kapcsolatban

A Nemzeti Együttműködési Alap 2019. és 2020. évi nyílt felhívásaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

1.       A 2019. évi nyílt pályázatok esetén

A 2020. június 18-tól hatályos veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. §-a szerint:

7. § Az e  törvény hatálybalépéséig létrejött, a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik. (Ez azt jelenti, hogy 2020. december 15-ig.)

A Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című (NEA-19-Ö), a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című (NEA-19-EG) és az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019.” című (NEA-19-N) pályázati kiírásai kapcsán a megvalósítási időszak 2020. december 15-ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási határideje 2021. január 14-re módosult. A Kedvezményezettek értesítése 2020. június 26-án egyedi EPER üzenetben megtörtént.

2.       A 2020. évi nyílt pályázatok esetén

A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című (NEA-20-O) és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című (NEA-20-EG) pályázati kiírásainak módosulása kapcsán a megvalósítási időszak 2021. szeptember 30-ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási véghatárideje 2021. október 30-ra módosult. Erről a Kedvezményezettek 2020. július 3-án kaptak tájékoztatást. (Amennyiben nem kapták meg, akkor vélhetően a spam mappába került.)

A NEA Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata alapján változtak a kiírások, elérhetőek itt: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2020/

3.       Kiemelten fontosnak tartjuk a Kedvezményezettek figyelmét felhívni arra, amennyiben a módosított megvalósítási időszak alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül kötelesek írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását kezdeményezni.

Felhívtuk a Kedvezményezettek figyelmét arra is, amennyiben a megvalósítási időszak végét megelőzően a pályázati programban foglaltak maradéktalanul megvalósulnak, úgy a beszámolási kötelezettségüknek korábban is eleget tehetnek.

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak.

Üdvözlettel:

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta
igazgató
Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóság
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.